Peberkongen har stiftet familie

Tyrekalven Olympos med sin mor Uni-Horn og sin far Peberkongen

Uni-Horn med den nyfødte kalv

Kalven får en tår mælk

Uni-Horn og Peberkongen med den nyfødte kalv

Mor holder vagt

Kalven hviler ofte

Resten af flokken møder kalven

En dejlig harmonisk flok