123749-00029 og bagved ses Malurt, som er far til kalvene