Statsautoriseret Økologi / Certified Organic Food Producers

I 2018 fik vi vores autorisationsbevis som Statskontrolleret Økologisk Fødevareproducent, både for vores kvæg og for den jord, som vi høster grovfoder til vores kvæg på. Vi er meget stolte af at være en del af gruppen af økologiske fødevareproducenter i Danmark.

Vores økologi autorisationsnummer er 1106089

We are very proud to contribute to and being a part of organic farming in Denmark. In 2018 we achieved the approval as certified Organic Food Producers. For our cattle including the bison and for the land from which we harvest the hay to our cattle.

Salg af økologisk oksekød og bisonkød

Vi slagter og sælger naturligvis vores Galloway og Bison, når de har nået den rigtige størrelse. Det tager dog noget tid, for både  Galloway og Bison er langsomtvoksende racer og dyrene skal være ca. 2 år for at være slagtemodne.

Galloway transporteres til det lokale Hallegård Slagtehus https://slagtehus.dk/  og har derfor en meget kort transporttid. Bison derimod, skydes på marken og transporteres derefter straks til slagtehuset. Efter en passende modningsperiode, som slagteren vurderer løbende, bliver dyret udskåret efter købers ønske, som er valgt ud fra Hallegårds skabelon. Kødet fra Galloway afhentes på Hallegård og køber er dermed sikret, at Fødevarestyrelsens retningslinjer er overholdt. Vores bisonkød sælges i Den Bornholmske Gårdbutik http://www.den-bornholmske-gaardbutik.dk/ som iøvrigt er et sandt overflødighedshorn af bornholmske specialiteter.

Peberkongen og hans flok / The Pepper King and his herd

American Bison

Bisontyren Peberkongen og køerne Uni-Horn, Inge-Gerd og Skjoldmøen.

I foråret 2017 ankom vores første bisoner. Der kom 3 kvier og 1 tyr, som alle er vores avlsstamme. Vi fik den første bisonkalv i maj 2018! Flokken består nu af 10 voksne dyr og 2 kalve fra 2021.


Pepper King was our first bison bull. His cows were Uni-Horn, Inge-Gerd and Skjoldmøen. 

In the spring 2017 our first american bisons finally arrived. We got our first calf in May 2018! The herd now counts 10 adults and 2 calves from 2021.